Набирам Мумтозбегимга

Абадият муҳри бор гўзаллик туйғусида,

Қудратин у йўқотмас ҳаттоки уйқусида.

Тобланиб юрса арзир қуёш нурида, аммо

“Хамса” яратса бўлар шаъмнинг ёғдусида.

Хьюстон, 22.08.2016

Томиримни тополмай азоб бердингиз бир кун,
Оддийгина уколни қилолмадингиз, афсус.
Ҳамширалар қаҳатми сизларда, нима учун?
Бизнинг Барно қизчалик бўлолмадингиз, афсус.


Ҳар қандай соҳанинг ҳам устаси бор, албатта,
Ўзларига буюрсин мақтаб пиширган оши.
Эл аро маҳоратнинг қиймати эрур катта,
Баланд бўлса ҳам агар оладиган маоши.


Шифокорлар аҳлини кузатдим жуда узоқ,
Билмадим, деганларин эшитмадим мен асло.
Улар ҳам шоирларга ўхшаб кетаркан кўпроқ,
Ярмис...

Техас осмонининг йўқдир қиёси,

Шу қадар мовийдир, шу қадар тоза.

Гўё Амриқонинг ишчан қуёши,

Артиб чиққанидек ойнани роса.

Зум ўтмай осмонга атайлаб уммон,

Иркит булутларни юборар сочиб.

Техас осмонида шундоқ жараён,

Асло кетолмайсан сен бундан қочиб.

                             Хьюстон, 18.09.2016

Тунларим бедор ўтди, мижжа қоқмайин гоҳо,

Бир зум ором олмоқни қўмсаб яшадим ҳар дам.

Теграмда ноз-неъматнинг ками йўқ эди асло,

Ва лекин томоғимдан ўтмади бурда нон ҳам.

Қай бир ишга қўл урсам, акси бўлди, во ажаб,

Дўстларимни чорласам, ғанимлар етиб келди.

Бахт изладим бир умр орқа-олдимга қараб,

Ташвиш доим сўрамай, ғовлардан ўтиб келди.

Баъзан эса тушингнинг тескариси бўлармиш,

Ойнинг орқа томонин кўрмаганмиз ҳеч қачон.

Ҳолингга кимдир йиғлаб, кимдир зимд...

Уйдами, кўкдами – нур сочса порлоқ,

Унинг оти эрур, албатта, чироқ.

Қалбингга яшириб қўйгин қуёшни,

Кўргайсан, қанчалар буркама бошни.

Агар юрагингда бўлса зимистон,

Ҳеч ким ёритолмас, билиб қўй, Инсон.

Яхшиси сўқирдан олгин сен ибрат,

Йўлида чироқдир орзуси фақат.

Ёлғиз битта нур бор, йўқдир қиёси,

У Аллоҳ зиёси, Аллоҳ зиёси!

Хьюстон, 13.09.2016

Етаклашиб қатор ва қатор,

Йўлдан ўтди етмиш беш баҳор.

У баҳорлар меники эди,

Болам, бари сеники энди.

Йўлдан ўтди ёз билан куз ҳам,

Улар менга бўлганлар ҳамдам.

Иккови ҳам меники эди,

Эгалик қил, сеники энди.

Ортда қолди чаманлар, боғлар,

Йўл сўнгида кўринди тоғлар.

Музликларга бориб етдим мен,

Фақат қишни ола кетдим мен.

Хьюстон, 13.09.2016

Дунёдаги жамики неъмат,

Инсон учун яралган, дерлар.

Дарёлар ҳам теграда фақат

Бизлар учун таралган, дерлар.

Ер остида конлар ҳам шундоқ,

Тайёрланган фақат биз учун.

Ёғ билан сут, патир ва қаймоқ

Оширади танамиз кучин.

Мен мантиқни севдим жуда ҳам,

Лекин чиқди саволлар доим.

Хўш, ким учун яшайди одам?

Ёлғиз Ўзи билгай Худойим.

Хьюстон, 10.09.2016

Қудуқ қаздинг чўл ўртасида,

Суви ширин, албатта, текин.

Тенги йўқдир унинг аслида,

Биров ичмас бу сувни лекин.

Шиддат билан оқади дарё,

Кўприк қурдинг ба ҳаққи савоб.

Бирор кимса ўтмади аммо,

Қолиб кетди гуёки сароб.

Қора тунда ёқдинг-ку гулхан,

Келгайми, деб бирор йўловчи.

Бироқ ҳечким ўтмади йўлдан,

На бир ҳайвон ва на бир овчи.

Шеърлар ёздинг бамисли олов,

Яхшиларни куйладинг роса.

Қизиқмади ва лекин биров,

Ўқимади шеърингни кимса.

Тилла дўкон очдинг бир куни,

Би...

БУЮК БУНЁДКОР

Шарқ халқлари қадим замонлардан доно йўлбошчини орзу қилиб келганлар. Бу орзу ҳар доим ҳам ушалавермаган. Даврлар ўтгач, Ислом Каримов соҳибқирон Амир Темурнинг маънавий вориси сифатида тарих майдонига чиқди. Ўзбекистонни расман ягона давлат сифатида бирлаштирди.

Амир Темур буюк салтанат тузиб, жаҳоннинг деярли ярмини ўзининг тузуклари асосида йўриғига юргизган бўлса, кейинчалик тарихнинг қора кунларида бир неча бўлакка бўлиниб кетган Ва...

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов
хотирасига

Бир хабар тарқалди,
Ярим тун эди,
Гўё ғам селига ботдим, йўқолдим.
Кимдир йўлбошчидан айрилдик деди,
Мен-чи, азиз дўстдан айрилиб қолдим.

Кимнинг хаёлига келмишдир ахир,
Бирдан қулаб тушса буюк бир чинор.
Алам бўғзимизда аччиқ ва тахир,
Бу ғамнинг на чеки – чегараси бор.

Кетди ногаҳонда айтмай бирор сўз,
Ҳижрон оловига барчани ташлаб.
Ўзбек осмонида сўнди чўнг юлдуз,
Катта-ю кичикн...

Please reload

17.12.2019

17.12.2019

16.12.2019

16.01.2018

12.01.2017

12.01.2017

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

15.10.2016

01.10.2016

Please reload

Янги Шеърлар

ИНСОН

12.01.2017

1/10
Please reload

Arxiv
Please reload