Ҳангома кўп учрар ҳаётга доир, 

Кекса бир қаламкаш одам бор эди. 

Сизга кўп ёмонлик қилганман, шоир, 

Кечиринг, узримни сўрайман, деди. 

 

Балки раҳмат дейсан шунисига ҳам, 

Гуноҳин бўйнига олмиш-ку инсон. 

Сен гугурт чаққанда ёнсаю олам, 

Узрингдан не фойда, эй сўқир, нодон. 

 

Аттангки, қайдадир ношуд шифокор 

Кимнингдир дилбандин айлади нобуд. 

Унга узрларнинг не кераги бор, 

Қўлма-қўл кетмоқда кичкинтой тобут. 

 

Сиз менинг умримни қилдингиз адо, 

Турфа пучмоқ...

Йигитлик ёшида бўлсайдим агар, 

Сен каби солардим балки ғалаён. 

У кунлар яшадим тутқундан баттар, 

Юртдан чиқармасди бизларни замон. 

  

Энди мен учун ҳам очиқдир дунё, 

То ҳануз қалбимда бордек журъатим. 

Эй уммон, қошингда турибман, аммо 

Ғалаён солишга етмас қудратим. 

  

АҚШ. ХЬЮСТОН, 31.07.2015.  

Неча бор айтдилар,бу дунё ўтар, 

Пайт келиб, ўзга бир оламлар кутар. 

Во ажаб, уфқда тўфон кўринди, 

Шошил, душманликни орадан кўтар. 

   

А Қ Ш   ХЬЮСТОН.28.07.2015. 

  

 Эрига нозланиб дерди бир хоним: 

-Билиб қўй, санъатинг менинг хам шоним.  

Уйда  кўп актёрлик қилаверма,  бас, 

Бир кун одам каби  яшагин, жоним. 

 

 А Қ Ш   ХЬЮСТОН. 28.07.2015.  

Замин дер: -  Инсонни атарлар буюк,  

Лекин у мен учун эмасдир суюк. 

Тириги бўйнимга миниб олгандир,  

Ҳатто ўлгани  ҳам елкамдаги юк. 

Қўлинг очиқ кетма дунёдан, жўра,    

Бир ўтов, тўрт эчки майли бисотинг. 

Ҳар кимга мингашиб юргандан кўра, 

Қирчанғи эса-да бўлсин ўз отинг. 

 

Балки тортинчоқдир фарзанд - аржуманд, 

Дўстлар ҳам кўкдаги қушларга монанд. 

Бири новвот бўлса,бирови-чи қанд, 

Улар бор- шириндир тахир ҳаётинг. 

 

Олис сафарларда ёлғиз қолсанг ҳам, 

Умидсиз ўйларни дилга солсанг ҳам.  

Мадорсиз йиқилиб, буткул толсанг ҳам, 

Элу юрт бўлгайдир синмас қанотинг. 

 

Ўкинма, лафзи йуқ...

Учардик олис юртга, 

Булутлар кўп, ялтироқ. 

Дафъатан самолётни 

Тутиб қолди қалтироқ. 

 

Безгакка ўхшаб кетар, 

Ёхуд зилзила каби. 

Биз дердик: - Субҳоноллох, 

Ё Яратган, ё Наби. 

 

Бир кампир учувчини 

Қарғаб, гўё тиғларди. 

Калима қайтаролмай, 

Мен ҳам шу, - деб йиғларди. 

 

Тинимсиз дерди бир чол: 

-Гуноҳларга ботганман. 

Ҳаж қилгани борганда, 

Ул-бул нарса сотганман. 

 

Учардик олис юртга, 

Булутлар кўп, ялтирок. 

То ҳануз самолётни 

Қуйвормасди қалтироқ. 

 

Бир олим ғ...

Осиёлик дўстим, борингга шукур, 

Ажиб суҳбатдошсан, тенгги йуқ ҳамроҳ. 

Содда феълинг кўриб, топаман ҳузур, 

Ғалати ўйинлар кўрсатасан гоҳ. 

 

Ўзига буюрсин ҳар кимнинг таъби, 

Чорбозор эмас бу - амакинг қурган. 

Ўзингни урасан шабкўр қуш каби, 

Олдингда одам бор - навбатда турган. 

 

Бунда тартиб мавжуд, бунда бор тенглик, 

Хоҳлабсан, тўлқинда кўмиламан деб. 

Уммон барча учун етарли кенглик, 

Талашма, мен олдин чўмиламан деб. 

 

Бироқ кўз ёш кўрсанг сақлайсан сук...

 

Қуш ҳам ўтолмайди Атлантикадан, 

Ахир учолмайди муттасил бир ой. 

Хабар тарқаса-чи, манов чеккадан, 

Дақиқа етарли бунга, ҳойнаҳой. 

 

Мен орзу қилардим,буткул жаҳонда 

Тумандек тарқаса кўнгил ғашлари. 

Садо бериб турса ҳар икки ёнда 

Биллур қадаҳларнинг жаранглашлари. 

 

Мен орзу қилардим, инсон нафасин 

Ҳар қайда ҳис қилсанг юзга теккудак. 

Бу ёнда айтилган она алласин 

У ёнда эшитиб тин олса гўдак. 

 

Мен орзу қилардим, бепоён уммон 

Кўприкдек елкасин тутиб тур...

 

 

"Мен!" деб бонг урасан шому саҳарда,  

Гўё ҳаққонийдек айтар сўзларинг.  

Ҳаммани бир хилда кўрсанг агарда,  

Тешилиб қоларми сенинг кўзларинг.  

 

Йўлнинг чеккасида мажруҳ бир инсон,  

Мадад сўраб турар сендан эҳтимол.  

Мабодо узатсанг унга парча нон,  

Қўлларинг майишиб, бўлармикан шол.  

 

Қаршингда турибди ёш бир истеъдод,  

Балки оламшумул бўлажак даҳо.  

Бир оғиз сўз айтиб,берсанг гар имдод,  

Тилларинг кесилиб қолгаймикан ё?  

 

Бир сиймо илмнинг бўлмиш...

Please reload

17.12.2019

17.12.2019

16.12.2019

16.01.2018

12.01.2017

12.01.2017

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

15.10.2016

01.10.2016

Please reload

Янги Шеърлар

ИНСОН

12.01.2017

1/10
Please reload

Arxiv