Беармон суздим мен уммон бағрида,

Зериккан чоғимда набиралар дўст.

Олис Амриқонинг чет бир шаҳрида,

Хайр - хўш қиламан сен билан, Август.

 

Мевалар ғарқ пишган юртимда ҳозир,

Кундуз жазирама, салқиндир тунлар.

Ишкомлар ҳосилин кўтаргай базўр,

Тугаб кетгандир ҳам  гурвак  қовунлар.

 

Мен бугун мусофир, саргашта сайёҳ,

Балки қумлоқларга сингмиш сўзларим.

Сен ҳам соғиндингми, эй она даргоҳ,

Мени кутгайсизми, хумор кўзларим.

 

Ватандан йироқда кечди кўп дамлар,

Б...

 

                     Шоир Усмон Азимга

 

Усмон шоир, ёш бўлсанг ҳам
                                  Қўллаб юбор,
Бахшиёна шеърга мени
                                  Йўллаб юбор.
Бу дунёда нима кўпдир -
                                  Таш...

 

 

Балки инсондирсан оддий ва камтар,

Балки саркардасан - жангларда ҳодий.

Бировни яккалаб, камситсанг агар,

Лаънатлар айтурман сенга абадий.

 

Билиб қўй, Аллоҳнинг кенг даргоҳида

Шафқат бўлмагайдир кибрга асло.

Жойинг жаҳаннамнинг туби -чоҳида,

Ҳатто, Иблисга у кўрилмас раво.

 

Гоҳ ҳайрон қоламан дунёга қараб,

Тавба, деб ёқамни ушлайман бот-бот.

Бир умр маломат комида яшаб,

Ўзгариб қолмаган нечук одамзод?

 

Бу ҳолга чидамиш ботирлар нега,

Нега даф қилмаган ноҳақни...

 

 

Икки гуруҳ бордир асли дунёда,
Бировининг оти Яловчилардир.
Лекин фаолликда ундан зиёда,
Иккинчисин оти Таловчилардир.

 

Биринчиси бўлса, туну кун ётиб,
Хожасин оёғу кетин ялайди.
Иккинчиси эса, ҳужжат кўрсатиб,
Куппа=кундуз куни сени талайди.

 

Қанча фиръавнлар келиб кетмаган,
Ер юзин қақшатган қанчалар хоқон.
Ва лекин уларга кучи етмаган,
Балки киши билмас, қўллаган пинҳон.

 

Мен-ку ёқтирмасман ғалвани асло,
Эҳтимол, ҳаётда йўқ каму кўстим.
Хақсизлик...

 

Сўйлайин ажойиб воқеотлардан,

Азиз авлиёлар, ўтган зотлардан.

 

 

Яхлит бўшлиқ  экан олам бир замон,

Яъниким, аралаш замин ва осмон.

 

 

Бўлган на тартибот, на ўй, на ният,

Таги билан йўқдир ўзи жамият.

 

 

Тўрт=бешта қароқчи юрган қўрқитиб,

Ўтган, кетганларни талаб, ҳуркитиб.

 

 

Арз қилай десалар подшолари йўқ,

Ҳатто арзигулик гадолари йўқ.

 

 

Сайраб юрар экан бир қушча хушҳол,

Сўйиб ейишганлар уни ҳам дарҳол.

 

 

Охир ёлвордилар йиғлаб Ҳудога,

Қулоқ солгин, дея бизнинг...

 

Озодлик дегани - эгрилик эмас,
Қилган қилмишларинг тўғрилик эмас.
Ошинг ҳалол бўлса кўчада ичгин,
Мусулмоннинг иши ўғрилик эмас.

 

АҚШ. Хьюстон  26.08.15

 

Ёмонлама бировни менга,
Илон каби танглайинг қуриб.
Айтиб қўяй бир гапни сенга:
Тилларингни олгум суғуриб.

 

Не давлату неча тахтларнинг
Ўша фитна бошига етган.
Тарих гувоҳ, не бебахтларнинг
Иғво боис, калласи
кетган.

 

Ўзгаргайдир унинг ҳам турқи,
Замонавий бўлгай намоён.
Бамисоли гўзал бир тулки,
Галстуклар боғлайди шоён.

 

Оғзин очса, кўрингай лекин,
Сўйлоқ, сариқ, озиқ тишлари.
Қурбонини ғажийди секин,
Тепаларда битар ишлари.

 

Ёмонлама бировни менга,
...

 

Мен илғор лекторман ҳозир ғоятда,

Мени келажакка ғайратим бошлар.

Ватанпарвар бўлгай ярим соатда,

Менинг маърузамни тинглаган ёшлар.

 

Тонгдан савол қўяр катта набирам,

Формага ўраган миқти савлатни.

Дейди, чиқишим бор, долзарб жуда ҳам,

Бобо, сўкиб беринг бирор давлатни.

 

Сал ўтмай киради набира қизим,

Лицейнинг олдидир,қувноқ, сухандон.

Дейди, семинарда бор муҳим сўзим,

Душман топиб беринг менга, бобожон.

 

Қўймас ҳеч мен каби бир кўнгли бўшни,

Ҳамсоям доим мас...

 

 


Сен жимгина ўтиргин, Ҳасан,
Ҳусан, сен ҳам сўз дема зинҳор.
Бетакаллуф бўлсанг бўларсан,
Илтифотга эмас булар зор.

 

Исмига ҳам = вичларни қўшиб,
Айтишларинг жуда ғалати.
Булар ҳали осмондан тушиб,
Беланмаган лойларга пати.

 

Худо ҳақи, олифта бир сўз
Барчасига масхарадай гап.
Қуёш чиқса очадилар кўз,
Ой ботганда қолурлар ухлаб.

 

Мол = дунёси кўпайган дамлар
Тўй қилади, берар кўпкари.
Тўйиб еса бўлди одамлар,
Мардлик эрур топган пирлари.

 

Ўзи эга бепоё...

 

 

Эверест тоғида яшар бир одам

Ва Баҳри Муҳитнинг энг тубида ҳам.

 

Чўққида  турган у, албатта, сенсан,

Уммон остидаги, шубҳасиз, менман.

 

Асло қўлим етмас юксак поянгга,

Эверест аталмиш баланд қоянгга.

 

Лекин сен тўхтовсиз тошлар отгайсан,

Мудом камситувчи сўзлар қотгайсан.

 

Бир вақтлар дердилар: - Инсоф, Виждон бор,

Минг афсус, бори ҳам ғариб ва ночор.

 

                        А.Қ.Ш ХЬЮСТОН 25. 08. 2015

 

Please reload

17.12.2019

17.12.2019

16.12.2019

16.01.2018

12.01.2017

12.01.2017

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

15.10.2016

01.10.2016

Please reload

Янги Шеърлар

ИНСОН

12.01.2017

1/10
Please reload

Arxiv