top of page

МУХБИР


Таништирма менга осмонни, Икки кўзим ҳозирча очиқ. Пеш қилмагин ҳа деб бўстонни, Кўрдим, гуллар ғоят ярашиқ.

Самолётнинг гувиллаши ҳам Билгин, менга янгилик эмас. Кўрдим, булоқ шилдирар хуррам, Боғда қушлар сайрар басма-бас.

Кашфиётдек кўрсатма менга Юлдуз ҳамда ойнинг чиройин. Энди ўзим мақтанай сенга: Ёд биламан уларнинг жойин.

Мухбир укам, мени алдама, Хорижлик бир сайёҳ мисоли. Мен биламан, қайдадир дала Ва неча бош деҳқоннинг моли.

Ватанимда учраган ҳар тош, Кўринади ўтдек кўзимга. Меникидир шу ер, шу қуёш, Таништирма мени ўзимга.

03.06.2015

MUXBIR

Tanishtirma menga osmonni, Ikki ko’zim hozircha ochiq. Pesh qilmagin ha deb bo’stonni, Ko’rdim, gullar g’oyat yarashiq.

Samolyotning guvillashi ham Bilgin, menga yangilik emas. Ko’rdim, buloq shildirar xurram, Bog’da qushlar sayrar basma-bas.

Kashfiyotdek ko’rsatma menga Yulduz hamda oyning chiroyin. Endi o’zim maqtanay senga: Yod bilaman ularning joyin.

Muxbir ukam, meni aldama, Xorijlik bir sayyoh misoli. Men bilaman, qaydadir dala Va necha bosh cho’ponning moli.

Vatanimda uchragan har tosh, Ko’rinadi o’tdek ko’zimga. Menikidir shu yer, shu quyosh, Tanishtirma meni o’zimga.


Arxiv
bottom of page