top of page

УЧАР ЛИКОБЧА


Коинотдан келган учар ликобча Кўкка ер ҳақида берарди хабар. Қайда саҳро ётар, қайда боғ-боғча, Борми сайёрада ҳаётдан асар?

Гоби саҳросига қўнди у бир кун, Чексиз-чегарасиз, қуп-қуруқ ҳар ёқ. Кўкка хабар қилди самовий тўлқин: – Бу жойда ҳаёт йўқ, бордир қум, тупроқ!

Ликобча осмонда кезиб саргардон Уммон ўртасига келди ниҳоят. Фалакка маълумот жўнатди шу он: – Ер деган манзилгоҳ сувдан иборат!

Туну кун ер узра айланиб юриб, Дафъатан Деҳлига тушди бечора. Сим қоқди юз минглаб одамни кўриб: – Улкан бозор экан ушбу сайёра!

Охири ликобча толиқиб, беҳол, Мингчинор бағрида тинчди бир фурсат. Қувончин етказди фазога дарҳол: – Жаннат шу ердадир, шу ерда жаннат!

Омадсиз кимсаман дунёда, эвоҳ, Мен ҳам ликобчамни учирдим кўп бор. У тушди абадий музликларга гоҳ, Гоҳ вулқон ўтига бўлди-ку дучор.

Биламан, заминда – ердадир жаннат, Боққанда дўзахий ўйлардан қайтгин. Чулғар хаёлимни бир орзу фақат, Менинг Мингчинорим, қайдасан, айтгин?!

06.06.2015

UCHAR LIKOBCHA

Koinotdan kelgan uchar likobcha Ko’kka yer haqida berardi xabar. Qayda sahro yotar, qayda bog’-bog’cha, Bormi sayyorada hayotdan asar?

Gobi sahrosiga qo’ndi u bir kun, Cheksiz-chegarasiz, qup-quruq har yoq. Ko’kka xabar qildi samoviy to’lqin: – Bu joyda hayot yo’q, bordir qum, tuproq!

Likobcha osmonda kezib sargardon Ummon o’rtasiga keldi nihoyat. Falakka ma’lumot jo’natdi shu on: – Yer degan manzilgoh suvdan iborat!

Tunu kun yer uzra aylanib yurib, Daf’atan Dehliga tushdi bechora. Sim qoqdi yuz minglab odamni ko’rib: – Ulkan bozor ekan ushbu sayyora!

Oxiri likobcha toliqib, behol, Mingchinor bag’rida tinchdi bir fursat. Quvonchin yetkazdi fazoga darhol: – Jannat shu yerdadir, shu yerda jannat!

Omadsiz kimsaman dunyoda, evoh, Men ham likobchamni uchirdim ko’p bor. U tushdi abadiy muzliklarga goh, Goh vulqon o’tiga bo’ldi-ku duchor.

Bilaman, zaminda – yerdadir jannat, Boqqanda do’zaxiy o’ylardan qaytgin. Chulg’ar xayolimni bir orzu faqat, Mening Mingchinorim, qaydasan, aytgin?!

06.06.2015


Arxiv
bottom of page