top of page

ИБОДАТ


Дарвозанг тагида пойлайди ажал, Аччиқ дард босади кўкракларингни. Кимлардир кўзингни юмишдан аввал, Тозалаб қўяди чўнтакларингни.

Дерлар, ўлимнинг ҳам қоидаси бор, Икки газ ер учун балки можаро. Ақчани ким тўлар? Қайси азадор? Энди гўрков билан бошланар савдо.

Ҳали тугамайди бу аччиқ қисмат, Кимдир ном талашиб ақлдан озар. Энг мудҳиш томони, ўтмай сал фурсат Сени маҳв этганлар хотира ёзар.

Дунёда неъмат йўқ ҳаётдан азиз, Сен унга бағишла ўлмас сатрингни. Тирик пайтингдаки очирмади кўз, Кимдан сўрар эдинг кейин қадрингни.

Яхшиси, ўлмасдан яшамоқлик шарт, Эмаклаб бўлса ҳам, ётиб бўлса ҳам. Узун кечалари қилгум ибодат, Оғирим тушмасин бировга, Эгам.

11.06.2015

IBODAT

Darvozang tagida poylaydi ajal, Achchiq dard bosadi ko’kraklaringni. Kimlardir ko’zingni yumishdan avval, Tozalab qo’yadi cho’ntaklaringni.

Derlar, o’limning ham qoidasi bor, Ikki gaz yer uchun balki mojaro. Aqchani kim to’lar? Qaysi azador? Endi go’rkov bilan boshlanar savdo.

Hali tugamaydi bu achchiq qismat, Kimdir nom talashib aqldan ozar. Eng mudhish tomoni, o’tmay sal fursat Seni mahv etganlar xotira yozar.

Dunyoda ne’mat yo’q hayotdan aziz, Sen unga bag’ishla o’lmas satringni. Tirik paytingdaki ochirmadi ko’z, Kimdan so’rar eding keyin qadringni.

Yaxshisi, o’lmasdan yashamoqlik shart, Emaklab bo’lsa ham, yotib bo’lsa ham. Uzun kechalari qilgum ibodat, Og’irim tushmasin birovga, Egam.

11.06.2015


Arxiv
bottom of page