top of page

НЕТГАЙСАН


Нодўст кимсаларга қучоғинг очиб, Бегона юртларда тўйлаб нетгайсан. Тиконли ерларга қадаминг босиб, Чаманзор экан деб куйлаб нетгайсан.

Тенгсиз бойлик эрур Ватаннинг бори, Дарёси ҳаётдир, қумлоғи дори. Агар қиз кўринса қўшнининг ёри, Девордан беҳуда бўйлаб нетгайсан.

Ростгўйни изладим шавқларга тўлиб, Топганда қувондим, топмасам сўлиб... Тўғрилик турганда шармисор бўлиб, Ёлғон-яшиқларни сўйлаб нетгайсан.

Сенга таништирай дунёни бирров, Ҳали из тушмаган у тонгги қиров. Агар сен ўтмасанг ўтади биров, Пасту баландини ўйлаб нетгайсан.

15.06.2015

NETGAYSAN

Nodo’st kimsalarga quchog’ing ochib, Begona yurtlarda to’ylab netgaysan. Tikonli yerlarga qadaming bosib, Chamanzor ekan deb kuylab netgaysan.

Tengsiz boylik erur Vatanning bori, Daryosi hayotdir, qumlog’i dori. Agar qiz ko’rinsa qo’shnining yori, Devordan behuda bo’ylab netgaysan.

Rostgo’yni izladim shavqlarga to’lib, Topganda quvondim, topmasam so’lib… To’g’rilik turganda sharmisor bo’lib, Yolg’on-yashiqlarni so’ylab netgaysan.

Senga tanishtiray dunyoni birrov, Hali iz tushmagan u tonggi qirov. Agar sen o’tmasang o’tadi birov, Pastu balandini o’ylab netgaysan.

15.06.2015


Arxiv
bottom of page