top of page

ҚАРОҚЧИ ҚУШЛАР


Деразам тагида қағиллар қарға, Остонамда эса кезар майна қуш. Пойлаб тош отаман қароқчиларга, Лекин барча ишим беҳуда ва пуч.

Тош тегай деганда, моҳир жангчидек Қарға калласини қолади буриб. Майна-чи, юради ўз-ўзига бек, Парво ҳам қилмайди бизларни кўриб.

Қўшним бу ҳолатдан мириқиб кулар, Дейди: - Мен олимман қушларга доир. Сиздан заррача ҳам қўрқмайди улар, Овчиларга айтинг, яхшиси, шоир.

13.06.2015

QAROQCHI QUSHLAR

Derazam tagida qag’illar qarg’a, Ostonamda esa kezar mayna qush. Poylab tosh otaman qaroqchilarga, Lekin barcha ishim behuda va puch.

Tosh tegay deganda, mohir jangchidek Qarg’a kallasini qoladi burib. Mayna-chi, yuradi o’z-o’ziga bek, Parvo ham qilmaydi bizlarni ko’rib.

Qo’shnim bu holatdan miriqib kular, Deydi: — Men olimman qushlarga doir. Sizdan zarracha ham qo’rqmaydi ular, Ovchilarga ayting, yaxshisi, shoir.

13.06.2015


Arxiv
bottom of page