top of page

БУЮКЛИК ҲАҚИДА


Менинг бир дўстим бор, соддадек гўё, Кўринган одамни буюксан, дейди. Лекин ўзини ҳам унутмас асло, Буюкман, дейди.

Буюклик аталган бу кибор туйғу Оташин даъватга кўпроқ ярайди. Бирор наф топдингми сен ундан, ёҳу, Ерга қарайди.

Буюклик кўринмас ҳар вақт, ҳар фурсат, Гарчи сен у ҳақда тинмай сўзлайсан. Энг аввал, ҳурматли зотларни кўрсат, Буюкларни кейин излайсан.

28.06.2015

BUYUKLIK HAQIDA

Mening bir do’stim bor, soddadek go’yo, Ko’ringan odamni buyuksan, deydi. Lekin o’zini ham unutmas aslo, Buyukman, deydi.

Buyuklik atalgan bu kibor tuyg’u Otashin da’vatga ko’proq yaraydi. Biror naf topdingmi sen undan, yohu, Yerga qaraydi.

Buyuklik ko’rinmas har vaqt, har fursat, Garchi sen u haqda tinmay so’zlaysan. Eng avval, hurmatli zotlarni ko’rsat, Buyuklarni keyin izlaysan.

28.06.2015


Arxiv
bottom of page