top of page

БОЗОР


Кўникасан очликка, болам, Сенга ҳеч ким бери кел демас. Ёпиқ сенга пуллик йўллар ҳам, Қондошларинг ғамингни емас.

Ер юзида шундоқ бир давр, Шундоқ удум бўлди ҳукмрон: Илмда йўқ заррача қадр, Даҳолар ҳам кезар саргардон.

Бу тизимнинг номидир – бозор, Бас келолсанг сеники марра. Ахтараман инсофни бекор, Алданасан кунда юз карра.

Қайга борма, барибир, шу ҳол, Бозор етган ҳар қандай жойга. Бойлар бойни танийди дарҳол, Сув, албатта, оқади сойга.

Сен турмушдан ибрат ол, болам, Бўрини ҳам боққан оёғи. Чумолининг жағи мустаҳкам, Чўпоннинг ҳам бордир таёғи.

8.06.2015

BOZOR

Ko’nikasan ochlikka, bolam, Senga hech kim beri kel demas. Yopiq senga pullik yo’llar ham, Qondoshlaring g’amingni yemas.

Yer yuzida shundoq bir davr, Shundoq udum bo’ldi hukmron: Ilmda yo’q zarracha qadr, Daholar ham kezar sargardon.

Bu tizimning nomidir – bozor, Bas kelolsang seniki marra. Axtaraman insofni bekor, Aldanasan kunda yuz karra.

Qayga borma, baribir, shu hol, Bozor yetgan har qanday joyga. Boylar boyni taniydi darhol, Suv, albatta, oqadi soyga.

Sen turmushdan ibrat ol, bolam, Bo’rini ham boqqan oyog’i. Chumolining jag’i mustahkam, Cho’ponning ham bordir tayog’i.

8.06.2015


Arxiv
bottom of page