top of page

КЕКСА ЖАНГЧИЛАР


(22 июнь 1941 йил)

Кекса жангчиларнинг орияти бор, Уларга баланддан қараманг зинҳор. У оғир йилларни сўрашдан кўра, Меҳру ишончига бўлинг сазовор.

21.06.2015

KEKSA JANGCHILAR

(22 iyun` 1941 yil)

Keksa jangchilarning oriyati bor, Ularga balanddan qaramang zinhor. U og’ir yillarni so’rashdan ko’ra, Mehru ishonchiga bo’ling sazovor.


Arxiv
bottom of page